Jäsenyys

Puunsorvaajien jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö. Useimmiten jäseneksi liitytään sorvauskurssin jälkeen, mutta mikäli osaa sorvata, tuntee työmenetelmät ja turvalliset työtavat, ei kurssin suorittaminen ole edellytys jäsenyydelle.

Jäseniltä edellytetään harkintaa ja rauhallisuutta tiloissa työskennellessä, mutta vahinkojen varalta jokaisella jäsenellä tulee olla henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Yhdistyksen vakuutus kattaa ainoastaan yhdistyksen omistaman laitteiston.

Osalla jäsenistä on sorvi ja muita laitteita kotonaan ja kaipaa yhdistykseltä vain mahdollisuutta käyttää teroituslaitetta. Tällaisen henkilöiden on mahdollista maksaa "rajoitettu jäsenmaksu", joka muutoin oikeuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumisen, mutta tilojen ja laitteiden osalta ainoastaan talttojen teroitus on mahdollista em. laitteella.

Jäsen voi lunastaa itselleen vuodeksi avaimen, jolla pääsee tiloihin ja käyttämään koneita myös muulloin kuin sorvausiltoina. Yhdistyksellä on muutamia hyllyjä vuokrattavana, joissa voi säilyttää puutavaraa tai työkaluja, jos ei halua näitä kuljettaa mukanaan sorvausiltoihin tullessa.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä.

Vuonna 2023 maksut ovat seuraavat:

  • vuosijäsenmaksu 110 €
  • rajoitettu jäsenmaksu 50 €
  • avainmaksu 80 €
  • hyllymaksu 60 €
  • liittymismaksu 50 €